Wednesday, November 2, 2011

Pejabat Pelajaran Daerah Padang Terap

PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADANG TERAP
06300 Kuala Nerang, Kedah Darul Aman
Tel : 04-7866207 / 04-7866412
Fax : 04-7867395
Web : http://ppdpadangterap.net
Email : peg.pel.daerah.ptp@gmail.com

Lokasi baru Pejabat Pelajaran Daerah Padang Terap yang mula diduduki pada pertengahan Tahun 2011 ini terletak bersebelahan SMK Kuala Nerang berdepan dengan Taman Bersatu Kuala Nerang.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...