TEMPAHAN BANNER & STREAMER

Tempahan Trophy & Medal

Saturday, June 6, 2015

Pusat Internet Desa Kuala Nerang

Selamat berkunjung ke Pusat Internet Desa Kuala Nerang. PID Kuala Nerang mula beroperasi pada 3 November 2003 dan dibuka kepada penggunaan orang ramai pada 23 November 2003. Manakala, perkhidmatan akses Internet beroperasi pada 30 Mei 2004. PID Kuala Nerang bersama-sama 41 buah lokasi PID yang lain di serata Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak, mendukung usaha Kerajaan Malaysia dan Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPP) khususnya untuk merapatkan jurang digital di antara komuniti bandar dan luar bandar.

Pusat Internet Desa Kuala Nerang
Bersebelahan Pejabat Pos
06300 Kuala Nerang, Kedah Darul Aman
Blog : http://pidkualanerang.blogspot.com/


Lokasi PID Kuala Nerang

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...