Tempahan Trophy & Medal

Tempahan Tshirt & Jersi

Saturday, January 8, 2011

Ar-Rahnu YaPIEM


Ar-Rahnu merupakan Pajak Gadai Islam yang menggabungkan konsep-konsep syariah Ar-Rahnu, Al Wadiah Yad Dhamanah dan Al Qard.
* Ar-Rahnu adalah mekanisme di mana satu barang berharga dijadikan sandaran yang terikat dengan pinjaman secara bercagar yang boleh dibayar dengannya, sekiranya pinjaman tersebut tidak dapat dijelaskan.
* Al Wadiah Yad Dhamanah adalah merujuk kepada simpanan barang berharga dengan jaminan. Setiap simpanan akan dikenakan upah simpan.
* Al Qard adalah merujuk kepada simpanan yang diberikan mengikut peratusan tertentu daripada nilai marhun.

Ar Rahnu YaPIEM Kuala Nerang
No. 12, Jalan Kuala Nerang,
Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang,
Kedah Darul Aman     
Tel : 04-786 8394 | Faks : 04-786 8382
(Sebaris Tabung Haji)

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...