TEMPAHAN BANNER & STREAMER

Tempahan Trophy & Medal

Friday, April 4, 2014

Sejarah Pembinaan Empangan Muda & Pedu

Empangan Pedu dan Muda telah mula dibina pada 28 Julai 1966 dan mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 1974. Empangan adalah sumber air kedua terpenting di Kawasan Muda iaitu sebanyak 32%. Pembinaan kedua-dua empangan ini adalah nadi bagi menjayakan penanaman padi 2kali setahun di Kawasan Muda.Gambar Empangan Pedu Tahun 2013

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...